Mersin ana konteyner limanını bekliyor

Mersin ana konteyner limanını bekliyor

Günümüzde dünya ticaret hacminin yüzde 90’ının denizler aracılığıyla gerçekleştiğini ifade eden Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, deniz ticaretinin havayollarına göre 22, karayollarına göre 7, demiryollarına göre 3 buçuk kat ekonomik olduğunu vurguladı. Denizcilikte rekabet edebilmek ve ürünleri daha ucuza taşımak için, deniz ticaretinin çok önemsenmesini gerektiğini ifade eden Gültak, “Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin, deniz ticareti konusunda çok daha iyi yerlere gelebilmesi için hızla ilerlemeliyiz. Eğer biz, dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmek istiyorsak bu çok önemli. Deniz ticareti ile hedeflediğimiz rakamları yakalamalıyız. Nitekim son dönemlerde yapılan yatırımlarla, Türkiye’yi dünyanın yeni lojistik gücü yapmak için dev projeleri hayata geçiren hükümetinizin bu alandaki kararlı girişimleri, yatırımları ve sağladığı kaynaklar sayesinde, ülkemizin dış ticareti içindeki deniz yolu payı; 57 milyar dolardan 220 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu rakamlar da hükümetimizin sektöre büyük önem verdiğini göstermektedir” diye konuştu.