Limanların dış ticarete katkısı 200 milyar doların üzerinde

Limanların dış ticarete katkısı 200 milyar doların üzerinde

Küresel ticarette çok büyük bir rol oynayan denizyolu taşımacılığında Liman ve terminal ağları kurma amacıyla birden fazla ülkede yatırım yaparak yük/yolcu/tekerlekli araç elleçleme faaliyetlerini yürüten Küresel Terminal Operatörlerinin (KTO) hem dünyada hem de ülkemizdeki sayısı, pazar payı ve sektördeki etkinlikleri her geçen yıl artmaya devam ediyor. Faaliyette bulundukları ülkelerde istihdam yaratma, yabancı sermaye girişini kolaylaştırma, limanlardaki teknoloji kullanımını geliştirme, ilgili ülkenin dış ticaretteki rekabet gücünü arttırma gibi birçok avantajlar sağlayan KTO’ların Türkiye’deki gelişimi Türkiye Liman İşletmecileri Derneği tarafından hazırlanan “Konteyner Taşımacılığında Küresel Terminal Operatörlerinin (KTO) Etkinliği ve Türkiye’ye Yansımaları” raporunda tüm açıklığıyla birlikte ortaya konuldu. Aynı zamanda ilgili raporda KTO’ların küresel ölçekte üstlendikleri roller ve bu rollerin ülkemize yansımaları istatistiklerle birlikte detaylı olarak verildi.